Energiebesparingsplicht

Sommige ondernemingen hebben de plicht om energie te besparen, en om het Rijk te informeren over hun energiebesparende maatregelen.

Dit geldt voor ondernemingen en instellingen met een vestiging met een jaarlijks energieverbruik boven de 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m3 aardgas. 

Op de website checkklikbespaar.nl ziet u of uw onderneming onder deze verplichtingen valt. Ook leest u hier, hoe u eraan kunt voldoen.

Energiebesparingsplicht 

U voldoet aan de energiebesparingsplicht als u alle erkende energiebesparende maatregelen uitvoert die voor u gelden, en als uw omgevingsdienst of gemeente dat heeft vastgesteld.

Informatieplicht

U voldoet aan de informatieplicht als u vóór 1 december 2023 doorgeeft welke energiebesparende maatregelen u neemt of gaat nemen voor uw activiteiten en/of gebouwen. Dat doet u via het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.