Klimaatstrijders en Duurzame Docenten

De Klimaatstrijders en de Duurzame Docenten vormen samen het eco-team van het Bonhoeffercollege. Samen organiseren ze duurzame activiteiten en eco-workshops om hun school te verduurzamen. Én om nog meer leerlingen en medewerkers hierbij te betrekken.

Docenten van het Bonhoeffercollege merkten dat leerlingen zich druk gingen maken over onze aarde en het milieu. Deze leerlingen zorgden meteen voor actie en organiseerden een kledingruilbeurs.

Eco-team

Na dit eerste initiatief, is het balletje gaan rollen. Inmiddels heeft het Bonhoeffercollege een eco-team dat bestaat uit een leerlingen tak (de Klimaatstrijders) en een docententak (de Duurzame Docenten).  In september 2023  is de school lid geworden van Eco-schools, een organisatie die met leerlingen werk maakt van duurzaam denken en doen op school.

Activiteiten

Je kunt je op veel verschillende manieren inzetten voor het milieu. Het eco-team organiseerde o.a. deze activiteiten:

 • plastic afval en papier gescheiden inzamelen op school om te recyclen
 • workshop geven aan schoolleiders op het voor VO congres: 'Hoe leerlingen betrekken bij verduurzaming'
 • Meerdere ludieke acties op de Dag van der Duurzaamheid
 • Kledingruilbeurs
 • Boekenruilbeurs
 • Vegan taarten bakken
 • Eco-workshop van CALorie over energie(-verspilling)
 • Afvalrace – zo snel mogelijk papier en restafval scheiden
 • Zwerfafval opruimen
 • Lezing over van Backpacker naar Trashpacker
 • Repair-workshops

Dag van de Duurzaamheid

Op de Dag van de Duurzaamheid in 2023 stond de hele school in het teken van leuke eco-activiteiten. Bekijk het leuke verslag in onderstaande video van CALorie.