Raadhuisplein: groene ontmoetingsplek

Gemeente Castricum wil graag meer groen en minder steen. Daarom zoekt zij regelmatig naar plekken in de openbare ruimte om stenen te verwijderen. Een van die plekken is het Raadhuisplein. Hier wordt 500 m2 aan klinkers verwijderd. Het Raadhuisplein wordt een groene en klimaatvriendelijke ontmoetingsplek. 

leestijd: 2 minuten

Het Raadhuisplein bestaat voor een groot deel uit onnodige bestrating. Buurtbewoners gaven aan dat ze hier graag een groene omgeving zouden zien. De bewoners hebben meegedacht over het nieuwe ontwerp van het plein. Er blijft voldoende bestrating voor bereikbaarheid en bevoorrading.

Hinkelbaan en insectenhotel

Er komt een nieuw plantsoen met bomen, beplanting en bankjes. Daartussen komt een looproute van het gemeentehuis naar het winkelcentrum. Langs de looproute komen enkele speelelementen, zoals een hinkelbaan voor kinderen en gymwielen voor ouderen. Twee parkeerplaatsen krijgen open bestrating met sedum. Dat ziet er hetzelfde uit als een groen dak.

Ook komt er een insectenhotel. Insecten zijn nodig voor bestuiving van bloemen en planten. En ze zijn voedsel voor veel andere dieren.

Vergroening rotonde

Aan de andere kant van het gemeentehuis zullen begin volgend jaar nog meer ontstenen en vergroenen. Aan de kant van de C.F. Smeetslaan komt een breed plantsoen tegen het gemeentehuis. Daarnaast verwijderen we 300 m2 aan stenen bij de rotonde tussen de Geesterduinweg en de C.F. Smeetslaan. 

Oude klinkers hergebruikt

We experimenteren op het nieuwe Raadhuisplein met een simpele maar bijzondere bestrating: oude klinkers zijn gebruikt in een open structuur. Dit is een simpel voorbeeld van straatwerk dat water doorlaat. Het plan was om hiervoor grastegels te gebruiken. Maar er waren oude klinkers over, dus koos de gemeente voor hergebruik. Door de structuur, die op een honingraat lijkt, zijn er minder stenen per m2. Voor deze bestrating is dus minder materiaal nodig.

De reden dat er geen planten op deze plek komen, is omdat er naast de strook twee putten zitten die bereikbaar moeten zijn met een bestelbus. Een rioolput, en een put voor de warmtekoude-opslag van het gemeentehuis.

De klinkers zijn gestraat op zand. De openingen zijn gevuld met teelaarde met graszaad. We wachten het voorjaar af om het groene resultaat te zien.

Sedum parkeerplaats

Ook testen we op het Raadhuisplein sedumparkeerplaatsen uit. In twee parkeervakken is een betonplaat geplaatst met openingen voor beplanting. Hier plaatsen we zeven verschillende soorten sedum. Zo ontdekken we welke sedumsoorten het goed doen in deze omstandigheden. Deze soorten zullen we dan vaker gebruiken op andere plekken in de gemeente.

Sedum beplanting trekt meer insecten aan dan gras. Het sedum groeit alleen tussen de wielrijstroken. Dus u houdt schone schoenen bij het uitstappen.

Tegels eruit, groen erin

We doen als gemeente mee met het NK Tegelwippen. We willen natuurlijk zo hoog mogelijk eindigen! De tussenstand is te zien in de Tegelteller. Alle tegels die we verwijderen, voeren we op. Ook inwoners kunnen dit doen. Dit kan via de website van het NK Tegelwippen.