Regenwater opvangen

De riolering en het watersysteem kunnen veel water aan, maar geen extreme buien. Met verschillende maatregelen, kunnen we de gevolgen beperken. Daarbij heeft iedereen in Nederland zijn eigen rol. 

Inwoners kunnen helpen door regenwater op te vangen. Lees wat u kunt doen op de pagina over regenwater in uw tuin. De gemeente biedt hiervoor vanaf voorjaar 2024 een subsidie.  

Gemeente

De gemeente creƫert routes voor het regenwater. Bijvoorbeeld door:

  • waterberging onder de berm of de straat;
  • aanleg van een gescheiden rioolstelsel.

Waterschap

Het waterschap zorgt ervoor dat watersystemen niet overstromen. Dit doet zij door:

  • het versterken van de dijken;
  • rivieren meer ruimte te geven;
  • waterpeil te verlagen met gemalen en noodpompen.

Inwoners

Twee derde van de grond in onze gemeenten is van particulieren. Het regenwater dat hier valt, kan door inwoners in goede banen geleid worden.

  • regenwater opvangen en gebruiken in en om het huis;
  • stenen verwijderen, zodat regen de grond in kan lopen. 

Gescheiden rioolstelsel

De gemeente zorgt ervoor dat er minder regenwater in het riool terecht komt. Dit doen we door het aanleggen van een apart rioolstelsel voor regenwater.

Dit heet een gescheiden rioolstelsel. De aanleg gaat stap voor stap. Een gescheiden rioolstelsel bestaat uit 2 stelsels:

Afvalwater uit huis gaat naar het vuilwater-riool.

Regenwater en grondwater gaat naar schone leidingen, zakt in de bodem of stroomt naar de sloot.

Hierdoor is er minder wateroverlast. Het voorkomt namelijk dat het riool overstroomt. Dit is beter voor de waterkwaliteit, en voor de gezondheid van mensen, dieren en planten.

Het Rijk

Ook de Nederlandse overheid zorgt voor aanpassing aan het veranderde klimaat. Zo beschermt ze ons tegen overstromingen door de dijken te versterken en de rivieren meer ruimte te geven. Overheden en kennisinstellingen bereiden zich voor op de stijgende zeespiegel in het Kennisprogramma Zeespiegelstijging

In droge zomers is zuinig omgaan met water juist belangrijk. Soms is het zo droog dat de Nederlandse overheid een sproeiverbod instelt. U mag dan ook geen water uit sloten en rivieren gebruiken.