Klimaatadaptatie

Het klimaat is veranderd. Daarom passen we ons hieraan aan. Bijvoorbeeld door onze leefomgeving anders in te richten. Dat is klimaatadaptatie.

Voorbeelden van klimaatadaptatie zijn wateroverlast voorkomen, zorgen voor verkoeling en de natuur helpen.