Geen warmtenet

Er komt geen grootschalig warmtenet in onze gemeente. Er zijn meerdere alternatieven om uw woning gasvrij te verwarmen. Deze keuze maakt u zelf of samen met uw straat of buurt. Voor iedere situatie geldt: goede isolatie is de eerste stap.  

In 2020 heeft de gemeente haar warmtevisie opgesteld: de Visie Aardgasvrije Wijken. In dat kader is uitvoerig onderzoek gedaan naar de mogelijkheid voor een warmtenet. Gebleken is dat onze gemeente niet geschikt is voor een grootschalig warmtenet. Daarmee is de taak om aardgasvrij te worden, meer bij huiseigenaren zelf komen te liggen.

Advies bij energietransitie

Wij willen u helpen met de overstap naar aardgasvrij wonen. Welke manier van verwarmen u ook kiest: isolatie is altijd van belang. Het energieloket van de gemeente, Duurzaam Bouwloket, geeft u daarover gratis en onafhankelijk advies.

Energiesubsidies

Er zijn verschillende subsidiemogelijkheden voor energiebesparende maatregelen. Soms wordt er een extra subsidie aangeboden vanuit de gemeente. Dit wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. De subsidie is dan beschikbaar tot het subsidieplafond is bereikt.